Kabiguan sa mga indibidwal na mga kumpanya at mga personal na ari-arian